Historia parafii

Historia Kościoła Parafialnego pw. św. Hieronima w Raciążku

Pierwsza wzmianka o Raciążku znajduje się w tzw. falsyfikacie mogileńskim odnoszącym
do 1065 roku. Inne źródła podają lata 1146-1147.

Kościół św. Hieronima w Raciążku pochodzi z XVI w. Wybudowano go w latach
1597-1612. Jest on trzecim kolejności kościołem w Raciążku.

Fundatorem był biskup Kujawsko- Pomorski Hieronim Rozrażewski. Budowę ukończył
w 1612 roku biskup Wawrzyniec Gembicki, natomiast konsekracji dokonał w roku 1627
biskup Baltazar Miaskowski.

Kościół w Raciążku zbudowany jest w stylu późnogotyckim, ze szczytami
renesansowymi, orientowany tzn. wzniesiony wschód- zachód, murowany i opięty uskokowymi skarpami, kryty dachówką. Kwadratowe prezbiterium zakończone jest półokrągłą absydą. Od nawy głównej oddziela ją barkowy łuk tęczowy z Chrystusem na krzyżu i figurami świętych.

Ołtarz główny jest w stylu późnorenesansowym i pochodzi z XVII w. W jego głębi
znajduje się obraz malowany na desce, przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego oraz
Najświętszą Marię Pannę i Marię Magdalenę, zaś pośrodku wizerunek klęczącego
fundatora kościoła- biskupa Hieronima Rozrażewskiego.

W prawej części kościoła znajduje się ołtarz barokowy z XVII w. Przedstawiający Matkę
Bożą Śnieżną.

W lewej części świątyni usytuowany jest ołtarz barokowy z wizerunkiem św. Józefa
pochodzący z XVIII w. Przedstawia on św. Józefa na łożu śmierci.

Renesansowe stalle z 1630 r. wykonane z drewna charakteryzują się bogatą dekoracją
snycerską, czyli artystycznym rzemiosłem.

Na ścianach świątyni znajdują się neorenesansowe płaskorzeźby z gliny terakotowej
przedstawiające 14 stacji drogi krzyżowej.

Nad zakrystią znajduje się muzeum parafialne posiadające wiele ciekawych eksponatów.
Jednym z najciekawszych jest gotycki ornat z białego adamaszku według legendy
wyhaftowany przez Królową Jadwigę.

Należy nadmienić, iż w przeszłości Raciążek był główną rezydencją biskupów
włocławskich. Ślady tej świetności można do dziś oglądać w postaci ruin warownego
zamku.

Poniżej fotografie ciekawych elementów kościoła pochodzące z książeczki o kościele
wydanej przez parafię w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Książeczka zawiera wiele informacji historycznych, zdjęć z opisami jak też wiele użytecznych informacji o bieżącym funkcjonowaniu parafii, rozkład mszy , świąt, godzin urzędowania kancelarii itp.
Autorem wszystkich fotografii jest Władysław Krasowski i za jego zgodą są one tutaj publikowane. Książeczkę można nabyć w kancelarii

 

kosciol-800