Żłóbek

Narodził się nam Zbawiciel
wszego świata Odkupiciel